Bestyrelsen

Som selvstændig brugsforening har vi en bestyrelse. Her er de frivillige med til at lægge strategien for butikken og arbejde for ansvarligt forbrug.

Som bestyrelsesmedlem i Coop har du mange muligheder for at gøre en forskel i dit lokalområde. Du er selv med til at påvirke, hvad og hvor meget der skal ske. Kun fantasien sætter grænser.

Bestyrelserne er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i lokalsamfundet i samspil med de ansatte. Bestyrelserne arbejder aktivt for at styrke butikken og det lokale fællesskab.

Team member
Karsten Jespersen
Uddeler
Team member
Anna Andersen
Medarbejderrepræsentant
Team member
Bendix Madsen
Formand
Team member
Jan M. Nielsen
Næstformand
Team member
Birgit Ørbæk Mikkelsen
Medlem af Bestyrelsen
Team member
Gitte Storgaard Beenfeldt
Medlem af Bestyrelsen
Team member
Marlene Villadsen
Medlem af Bestyrelsen
Team member
Jan Rod
Medlem af Bestyrelsen
Team member
Morten Georgi
Medlem af Bestyrelsen

For at komme med i din butiks bestyrelse skal du vælges af de andre medlemmer på et årligt medlemsmøde. Alle medlemmer kan stille op. Tag fat i formanden, hvis du har lyst til at vide mere.